Blog and News

Blog and news

Goed verpakken

Goed verpakken levert meer op dan u denkt.

Goed verpakken levert u en uw bedrijf geld op. Door goederen goed te verpakken zijn ze beter beschermd.

Maar wist u ook dat door goed te verpakken u het milieu spaart? Als u goederen in een té grote verpakking stopt, stuurt u eigenlijk “lucht”. Maar wel “lucht” waar u voor betaald.

Al uw Express zendingen worden volgens het volgende principe berekend: LxBxH: 5000 het zogenaamde volumegewicht.

Het kan dus zomaar zijn, dat uw goederen verstuurd, die in werkelijkheid 1 kg wegen, maar worden afgerekend op een veelvoud daarvan, omdat de verpakking te groot is.

Door deze grote verpakking verspilt u niet alleen grondstoffen, maar ook extra ruimte in een auto of vliegtuig en daarmee benzine of kerosine. Waardoor u het milieu extra belast.

Laat ons u helpen als u niet de juiste verpakking heeft. Of laat ons u adviseren welke verpakking u het beste kunt gebruiken voor uw zendingen.

Zo bespaart u geld maar u spaart ook het milieu.

Proper packaging yields more than you think.

Good packaging saves you and your company money. Good packaging makes it better protected.

But did you also know that by properly packaging you save the environment? If you put goods in a package that is too large, you are actually sending “air”. But "air" that you pay for.

All your Express shipments are calculated according to the following principle: LxWxH: 5000, the so-called volumetric weight.

It is therefore possible that your send goods , which in reality weigh 1 kg, but are charged on a multiple, because the packaging is too large.

Because of this large packaging, you not only waste raw materials, but also extra space in a car or plane and thus petrol or kerosene. This puts an extra burden on the environment.

Let us help you if you don't have the right packaging. Or let us advise you on the best packaging to use for your shipments.

This way you save money, but you also save the environment.

05-10-2022