Blog and News

Blog and news

Meer snelheid nodig?

Meer snelheid nodig?

In de formule 1 zijn ze altijd bezig omdat kleine beetje extra snelheid te vinden. Soms heeft u als bedrijf ook dat kleine beetje extra snelheid nodig voor uw internationale zending.

Internationale top bedrijven kiezen voor X2X Worldwide Express, omdat wij, net zoals de top teams in de formule 1, dat laatste extra stukje snelheid kunnen leveren. Binnen ons uitgebreide netwerk en onze specialistische kennis, kunnen wij u een optimaal advies geven. Extra snelheid kunnen wij bieden voor het versturen, maar ook voor het ophalen, van uw wereldwijde zending. De snelheid begint al bij uw aanvraag. Geen Customer Service Centre, met lange wachttijden en keuzemenu’s, maar meteen een logistieke specialist, die uw vraag oppakt en beantwoord. Door korte lijnen en directe communicatie zit de snelheid er in en laten wij geen tijd verloren gaan. Ook als uw zending onderweg is houden wij de snelheid erin, door te monitoren en meteen actie te ondernemen mocht dit nodig zijn.

Need more speed?

In Formula 1 they are always busy because a little bit extra speed can be found. Sometimes you as a company also need that little bit of extra speed for your international shipment.

International top companies choose X2X Worldwide Express because, just like the top teams in Formula 1, we can provide that last extra bit of speed. Within our extensive network and our specialist knowledge, we can give you optimal advice.

We can offer extra speed for sending, but also for collecting, your worldwide shipment. The speed already starts with your request. No Customer Service Centre, with long waiting times and phone selection menus, but a logistics specialist who will immediately pick up and answer your question. Due to short lines and direct communication, the speed is increased and we do not lose any time. Even if your shipment is on its way, we keep up the speed by monitoring and taking immediate action if necessary.

X2X Worldwide Express

Keeping up the pace in logistics.

12-11-2021