Blog and News

Blog and news

Product presentatie buitenland

In tijden van Corona zijn productpresentaties in het buitenland een grote uitdaging.

Wilt u uw buitenlandse klanten bereiken of uw vestiging in het buitenland kennis laten maken met uw nieuwe product? X2X Worldwide Express heeft de oplossing voor u.

Wij sturen het product naar uw klanten of collega’s, zodat zij het nieuwe product ook daadwerkelijk kunnen zien. En zo wordt uw digitale presentatie toch tastbaar.

Mocht u daarna willen, dat wij de producten weer ophalen, doen wij dit voor u. Zo kunt u uw business draaiende houden, nieuwe markten veroveren en uw buitenlandse klanten en collega’s kennis laten maken met uw producten.

In times of Corona, product presentations abroad are a great challenge.

Would you like to reach your foreign customers or introduce your foreign branch your new product? X2X Worldwide Express has the solution for you.

We send the product to your customers or colleagues, so that they can actually see the new product. And your digital presentation becomes tangible.

If you then want us to collect the products again, we will do this for you. So you keep your business going, conquer new markets and introduce your products to your customers and colleagues abroad.

18-08-2020