Blog and News

Blog and news

Zendingen buiten Europese Unie

Voor alle goederen, die naar landen buiten de EU worden verstuurd, bent u verplicht een handelsfactuur mee te sturen.

X2X Worldwide Express helpt u bij het maken van de juiste factuur, waardoor uw zending geen onnodige vertraging oploopt bij de douane.

De ontvanger betaald invoerrechten over de ontvangen goederen. Wilt u deze kosten dragen, dan kunnen wij uw zending versturen op basis van duties paid en worden de invoerrechten bij u belast en niet bij uw klant.

Zo kan uw klant of partner haar zending op tijd ontvangen.

Neem met ons contact op en wij helpen u graag verder!

Shipments outside the European Union.

You are required to send a commercial invoice for all goods to countries ouside the EU.

X2X Worldwide Express helps you to make the correct invoice, so that the shipment is not unnecessarily delayed by customs.

The recipient pays import duties on the goods received. If you don’t want your customer or partner to do so. We can send your shipment and the import duties will be charged to you and not to your customer.

Your customer or partner will receive their shipments on time.

Contact us and we will be happy to help you!

10-06-2020