General terms

General terms

Wanneer u gebruik maakt van de diensten van X2X Worldwide Express, aanvaardt u als "afzender" namens uzelf en namens alle belanghebbenden bij de zending dat deze Algemene Voorwaarden vanaf het moment dat u de zending boekt van toepassing zijn.

"De zending" betekent alle documenten of pakketten die onder één vrachtbrief vervoerd worden en die op welke wijze naar keuze van X2X Worldwide Express dan ook kunnen worden vervoerd, daaronder begrepen per vliegtuig, over de weg of via welke andere vorm van vervoer dan ook. Onder "vrachtbrief" wordt verstaan elk door X2X Worldwide Express vervaardigd label, geautomatiseerd systeem, vrachtbrief of vervoersdocument, en deze Algemene Voorwaarden maken daar deel van uit. Elke zending wordt vervoerd op basis van een beperkte aansprakelijkheid, als nader in onze Algemene Voorwaarden neergelegd. Indien de afzender grotere bescherming verlangt, kan tegen meerkosten een verzekering worden geregeld.

                                                Terms & Conditions

When you use the services of X2X Worldwide Express, you automatically accept, as 'Sender' on behalf of yourself and all other stakeholders for the Shipment, that these General Terms and Conditions apply from the moment you book your shipment.

The 'Shipment' means all documents and packages that are sent on one waybill, and that can be shipped by any means selected by X2X Worldwide Express, including by air, by road or any other form of transport. 'Waybill' means any label, automated system, bill of freight or shipping document issued by X2X Worldwide Express, including these General Conditions. All shipments will be transported based on limited accountability, as described in more detail in our General Conditions. If the sender requires more protection, they can take out additional insurance. This can result in additional costs.