Blog and News

Blog and news

Als je internationale zending haast heeft, wil je iemand spreken, die verstand heeft van zaken. Voor extra ondersteuning helpen wij je persoonlijk en snel, zodat je weet waar je aan toe bent.

Bij X2X geen spraakcomputer en geen wachttijden!

If your international shipment is in a hurry, you want to speak to someone who knows the business. For extra support, we help you personally and quickly, so that you know where you stand.

At X2X no speech computer and no waiting times!

07-02-2023

Goed verpakken levert meer op dan u denkt.

Goed verpakken levert u en uw bedrijf geld op. Door goederen goed te verpakken zijn ze beter beschermd.

Maar wist u ook dat door goed te verpakken u het milieu spaart? Als u goederen in een té grote verpakking stopt, stuurt u eigenlijk “lucht”. Maar wel “lucht” waar u voor betaald.

Al uw Express zendingen worden volgens het volgende principe berekend: LxBxH: 5000 het zogenaamde volumegewicht.

Het kan dus zomaar zijn, dat uw goederen verstuurd, die in werkelijkheid 1 kg wegen, maar worden afgerekend op een veelvoud daarvan, omdat de verpakking te groot is.

Door deze grote verpakking verspilt u niet alleen grondstoffen, maar ook extra ruimte in een auto of vliegtuig en daarmee benzine of kerosine. Waardoor u het milieu extra belast.

Laat ons u helpen als u niet de juiste verpakking heeft. Of laat ons u adviseren welke verpakking u het beste kunt gebruiken voor uw zendingen.

Zo bespaart u geld maar u spaart ook het milieu.

Proper packaging yields more than you think.

Good packaging saves you and your company money. Good packaging makes it better protected.

But did you also know that by properly packaging you save the environment? If you put goods in a package that is too large, you are actually sending “air”. But "air" that you pay for.

All your Express shipments are calculated according to the following principle: LxWxH: 5000, the so-called volumetric weight.

It is therefore possible that your send goods , which in reality weigh 1 kg, but are charged on a multiple, because the packaging is too large.

Because of this large packaging, you not only waste raw materials, but also extra space in a car or plane and thus petrol or kerosene. This puts an extra burden on the environment.

Let us help you if you don't have the right packaging. Or let us advise you on the best packaging to use for your shipments.

This way you save money, but you also save the environment.

05-10-2022

Dear Customer,

The UK Government has announced that there will be an additional bank holiday on Monday 19 September to mark the occasion of the State Funeral of Her late Majesty Queen Elizabeth II. Therefore the shipments of X2X Worldwide Express to the UK, will be delivered a day later.

14-09-2022

Vakantie

Eindelijk staat de welverdiende vakantie voor de deur.
X2X wil graag al haar klanten en leveranciers bedanken voor hun vertrouwen in het afgelopen jaar. Dit jaar was een uitdaging voor iedereen niet alleen vanwege de Covid maatregelen, maar ook door oorlog in de Oekraine en sluiting van Chinese havens. Om dit op te lossen hebben wij taylor- made oplossingen voor onze klanten gemaakt. En hebben wij onze logistieke kennis en kunde ingezet om alle zendingen waar ook ter wereld op tijd te leveren. X2X is tijdens de gehele zomer gewoon operationeel en voor u aan het werk.
Wij wensen u en uw medewerkers een hele fijne vakantie toe en kom gezond weer thuis!

Finally the well deserved vacation is around the corner.
X2X would like to thank all its customers and suppliers for their trust in the past year. This year was of course a special year for everyone, with many challenges not only due Covid but also the war in the ukraine and the closure of the chinese harbours. We have used our logistics knowledge and expertise to deliver all shipments anywhere in the world on time. X2X is operational and working for you throughout the summer.
We wish you and your employees a very happy holiday and come home healthy!

19-07-2022

The Netherlands is strategically located in Europe. Over the last years more international companies choose The Netherlands and settle down there office and headquarters.

18-05-2022

Conference Shipping

Wij mogen weer naar congressen en beurzen. Elkaar weer face to face ontmoeten en onze producten en diensten weer live tonen en aanbieden. Bij X2X hebben wij een ruime ervaring in het versturen en ophalen van beursgoederen wereldwijd. Wij kunnen je adviseren met allerlei verzendoplossingen. En kunnen je verschillende verzend snelheden aanbieden.Ook kunnen wij helpen met de verpakking en de eventuele documentatie voor goederen buiten de EU. Wij monitoren ook deze zendingen nauwlettend en ondernemen actie als dat nodig is, zodat jij je rustig kunt focussen op alle andere aspecten.

Conference Shipping

We are allowed to go to conferences and fairs again. Meeting each other again face to face and showing and offering our products and services live again. At X2X we have extensive experience in shipping and collecting exhibition goods worldwide. We can advise you with all kinds of shipping solutions. Can offer you different shipping speeds. And even help you with the packaging and any documentation for goods outside the EU. We also closely monitor these shipments and take action if necessary, so that you can focus on all other aspects.

22-03-2022

Help Als office manager van een internationaal bedrijf komen er steeds nieuwe logistieke vragen op je af

09-02-2022

Weer meer thuis werken

Nu de meeste van ons weer meer thuis zullen werken, bestaat de behoefte bij veel medewerkers om internationale zendingen thuis te laten ophalen.

X2X Worldwide Express haalde voor haar klanten in de afgelopen maanden al nationaal en internationaal deze zendingen thuis op.

Wilt u ook voor uw medewerkers het thuiswerken comfortabeler en sneller maken? Wij helpen uw bedrijf hier graag bij!

Working from home again

Now that most of us will be working from home again, there is a need for many employees to have international shipments collected from home.

X2X Worldwide Express has already collected these shipments from home for its customers nationally and internationally in recent months.

Do you also want to make working from home more comfortable and faster for your employees? We are happy to help your company with this!

15-11-2021

Meer snelheid nodig?

In de formule 1 zijn ze altijd bezig omdat kleine beetje extra snelheid te vinden. Soms heeft u als bedrijf ook dat kleine beetje extra snelheid nodig voor uw internationale zending.

Internationale top bedrijven kiezen voor X2X Worldwide Express, omdat wij, net zoals de top teams in de formule 1, dat laatste extra stukje snelheid kunnen leveren. Binnen ons uitgebreide netwerk en onze specialistische kennis, kunnen wij u een optimaal advies geven. Extra snelheid kunnen wij bieden voor het versturen, maar ook voor het ophalen, van uw wereldwijde zending. De snelheid begint al bij uw aanvraag. Geen Customer Service Centre, met lange wachttijden en keuzemenu’s, maar meteen een logistieke specialist, die uw vraag oppakt en beantwoord. Door korte lijnen en directe communicatie zit de snelheid er in en laten wij geen tijd verloren gaan. Ook als uw zending onderweg is houden wij de snelheid erin, door te monitoren en meteen actie te ondernemen mocht dit nodig zijn.

Need more speed?

In Formula 1 they are always busy because a little bit extra speed can be found. Sometimes you as a company also need that little bit of extra speed for your international shipment.

International top companies choose X2X Worldwide Express because, just like the top teams in Formula 1, we can provide that last extra bit of speed. Within our extensive network and our specialist knowledge, we can give you optimal advice.

We can offer extra speed for sending, but also for collecting, your worldwide shipment. The speed already starts with your request. No Customer Service Centre, with long waiting times and phone selection menus, but a logistics specialist who will immediately pick up and answer your question. Due to short lines and direct communication, the speed is increased and we do not lose any time. Even if your shipment is on its way, we keep up the speed by monitoring and taking immediate action if necessary.

X2X Worldwide Express

Keeping up the pace in logistics.

12-11-2021

Back to work

Back to Work
Vakanties gaan altijd te snel. Voor je het weet zit je weer met een kop koffie op kantoor of thuis naar je scherm te staren.
Helaas hebben wij geen wondermiddeltje om je leven één grote vakantie te doen lijken, maar X2X kan je wél helpen met het versturen van je internationale expresse zendingen.
Wij nemen het internationale verzend proces volledig uit handen.
Gelukkig ís er dus toch een manier, om dat vakantiegevoel nét wat langer vast te houden.

Back to Work
Vacations always go too fast. Before you know it, you'll be back in the office or at home with a cup of coffee, staring at your screen.
Unfortunately, we don't have a miracle cure to make your life seem like one big holiday, but X2X can help you send your international express shipments.
We completely take care of the international shipping process.
Fortunately, there is a way to keep that holiday feeling just a little longer.

26-08-2021

Eindelijk staat de welverdiende vakantie voor de deur.

X2X wil graag al haar klanten en leveranciers bedanken voor hun vertrouwen in het afgelopen jaar. Dit jaar was natuurlijk voor iedereen een bijzonder jaar, met veel uitdagingen vanwege alle Covid maatregelen. Zo hebben wij taylor- made oplossingen voor onze klanten gemaakt , om hun personeel overal ter wereld aan het werk te houden. En hebben wij onze logistieke kennis en kunde ingezet om alle zendingen waar ook ter wereld op tijd te leveren.

X2X is tijdens de gehele zomer gewoon operationeel en voor u aan het werk.

We wensen u en uw medewerkers een hele fijne vakantie toe en kom gezond weer thuis!


Finally the well deserved vacation is around the corner.

X2X would like to thank all its customers and suppliers for their trust in the past year. This year was of course a special year for everyone, with many challenges due to all the Covid measures.

For example, we have created taylor-made solutions for our customers to keep their staff working all over the world. And we have used our logistics knowledge and expertise to deliver all shipments anywhere in the world on time.

X2X is operational and working for you throughout the summer.

We wish you and your employees a very happy holiday and come home healthy!

06-07-2021

Let us help you with the unexpected

Shipping your goods worldwide is not always an easy task. Invoices, Customs documents, high value goods, extra packaging, return shipments.

We from X2X Worldwide Express are able to help you to be prepared for the unexpected.

Being a partner of one of the biggest independent courier networks -makes us your flexilble and reliable shipping partner.

Not only for those shipments that need special time delivery, but also for your daily shipments and reverse logistic processes.

Ask us how we can support you, so you will be prepared for the unexpected in daily shipping.

09-04-2021

Help Als office manager van een internationaal bedrijf komen er steeds nieuwe logistieke vragen op je af. Stuurde je vroeger gemakkelijk je zendingen naar de UK en dat is sinds de Brexit veranderd. Maar wat moet je doen? Heb je ineens veel zendingen te versturen, hoe maak ik die zendingen aan? Hoe regel ik een zending, die in het buitenland moet worden opgehaald? En wat komt daar allemaal bij kijken? Vaak komen dit soort vragen aan het einde van de dag en kunnen ze niet meer wachten.
Advies
Naast alle werkzaamheden die je al hebt, heb je vaak te weinig tijd om alles rustig uit te zoeken. Je kunt bij X2X meteen terecht met al je logistieke vragen. Onze logistieke specialisten staan klaar voor je. Je krijg meteen een advies. En als het mogelijk is meerdere oplossingen aangeboden.
Support
Wij ontzorgen je en nemen de taken over. Dus als je veel zendingen hebt, helpen wij je deze in te boeken .Heb je een invoice nodig voor je pakket buiten de EU, dan kunnen wij je hiermee helpen. Heb je ineens een groot logistiek project, wij ondersteunen je in dit project. Wij zijn je logistieke assistent voor hulp, advies en support.


Help (english version)

As an office manager of an international company, you’re facing new logistics questions constantly. It used to be easy to send your shipments to the UK, but since the Brexit it has changed drasticly. But what should you do? Do you have many shipments to be sent at the next moment, how do I create those shipments? How do I arrange a shipment to be picked up abroad? And what is involved? Often these kinds of questions come at the end of the day and they can't wait anymore.
Advice
In addition to all the work you already have, you often have too little time to sort this out. You can contact X2X immediately with all your logistical questions. Our logistics specialists are ready for you. You will immediately receive advice. And if possible, multiple solutions are offered.
Support
We relieve you and take over the tasks. So if you have a lot of shipments, we help you book them. If you need an invoice for your package outside the EU, we can make it for you. If you suddenly have a large logistics project, we support you in this project. We are your logistics assistant for help, advice and support.

09-02-2021

Happy office,

Wij werken allemaal thuis en op afstand. Even een nieuwe laptop of een cadeau aan een collega geven is wat ingewikkelder dan normaal.

Niet voor X2X Worldwide Express. Wij versturen voor uw collega, die nieuwe laptop of halen de oude op. Wij versturen dat verjaardagscadeau of sturen uw collega, waar ook ter wereld een presentje, zodat u uw blijk van waardering kunt geven.

Wij zorgen ervoor, dat u zelfs in deze tijd dat wij niet met zijn allen op kantoor zijn, u samenwerkt als een happy office, waardoor uw collega's zich met elkaar verbonden voelen.

Happy office,

We all work from home and remotely. Giving a new laptop or a gift to a colleague is a bit more complicated than usual.

Not for X2X Worldwide Express. We send the new laptop for your colleague or collect the old one. We send that birthday present or send your colleague a present, anywhere in the world, so that you can show your appreciation.

We ensure that even in this time when we are not all in the office, you work together as a happy office so that your colleagues feel connected.

18-01-2021

Tips voor het versturen van merchandise en geschenken.

U wilt uw merchandise of een geschenk wereldwijd versturen. Denkt u eraan dat u niet alles wereldwijd zomaar mag versturen.

Zo zijn alcohol en voedsel, producten die niet overal in de wereld worden geaccepteerd. En zelfs in sommige landen verboden zijn

X2X Worldwide Express kan u adviseren wat u wél en niet mag versturen. Zo helpen wij u, zodat uw goederen wel aankomen en niet in beslag worden genomen of worden vernietigd.

Tips for sending merchandise and gifts.

You want to ship your merchandise or gift worldwide. Keep in mind that you cannot just ship everything worldwide.

For example, alcohol and food are products that are not accepted all over the world. And are even banned in some countries

X2X Worldwide Express can advise you on what you can and cannot send. In this way we help you so that your goods arrive and are not seized or destroyed.

20-11-2020

Bent u dagelijks veel tijd kwijt met het inboeken van uw zendingen? Of kost het u veel tijd om uw zendingen te volgen?

X2X Worldwide Express neemt dit van u over. Wij boeken uw zendingen in. Ook monitoren wij alle zendingen van onze klanten en ondernemen actie, waar dat nodig is.

Ook als u niet op kantoor werkt, kunnen wij de zending bij u ophalen.

Daarnaast ontvangt u automatisch de aflevergegevens van uw zending in uw mailbox. Zo houdt u tijd over voor andere belangrijke zaken.

Do you spend a lot of time by booking your daily shipments? Or does it take you even more time to track your shipments?

X2X Worldwide Express will do this for you. We book your shipments. We monitor all shipments and take action where necessary

Even if you’re not working at the office we will collect your shipment at home.

You will automatically receive the proof of delivery details in your mailbox. This will save you time for other important matters.

23-09-2020

Update: Langer thuis werken

Nu de meeste van ons langer zullen thuiswerken, bestaat de behoefte bij veel medewerkers om een eigen bureaustoel, laptop of monitor thuis te hebben.

X2X Worldwide Express leverde voor haar klanten in de afgelopen maanden al nationaal en internationaal deze goederen af.

Wilt u ook voor uw medewerkers het thuiswerken comfortabeler maken? Wij hebben voor u de oplossing. Ook hier helpen wij u en uw bedrijf!

Update: Still working at home.

Now that most of us will be working from home for longer, many employees feel the need to have their own office chair, laptop or monitor at home.

X2X Worldwide Express has already delivered these goods nationally and internationally for its customers in the recent months.

Do you also want to make working from home more comfortable for your employees? We have the solution for you. Here too we help you and your company!

27-08-2020

In tijden van Corona zijn productpresentaties in het buitenland een grote uitdaging.

Wilt u uw buitenlandse klanten bereiken of uw vestiging in het buitenland kennis laten maken met uw nieuwe product? X2X Worldwide Express heeft de oplossing voor u.

Wij sturen het product naar uw klanten of collega’s, zodat zij het nieuwe product ook daadwerkelijk kunnen zien. En zo wordt uw digitale presentatie toch tastbaar.

Mocht u daarna willen, dat wij de producten weer ophalen, doen wij dit voor u. Zo kunt u uw business draaiende houden, nieuwe markten veroveren en uw buitenlandse klanten en collega’s kennis laten maken met uw producten.

In times of Corona, product presentations abroad are a great challenge.

Would you like to reach your foreign customers or introduce your foreign branch your new product? X2X Worldwide Express has the solution for you.

We send the product to your customers or colleagues, so that they can actually see the new product. And your digital presentation becomes tangible.

If you then want us to collect the products again, we will do this for you. So you keep your business going, conquer new markets and introduce your products to your customers and colleagues abroad.

18-08-2020

Hier volgen een aantal tips.
Do’s
Kies een doos, die past bij de grootte en gewicht van de zending. Gebruik voor uw zendingen een dubbelwandige doos. Verwijder oude labels van de doos.
Vul de lege ruimte in de doos op, zo voorkomt u dat de goederen gaan schuiven en de doos zal beschadigen. Plaats in de doos een extra adres label. Tape de doos goed dicht en vergeet de onderkant van de doos niet.
Don’ts
Gebruik geen dozen die kapot of nat zijn geweest. Maakt de doos niet te zwaar. Bij breekbare of fragiele goederen geen andere soorten goederen in een doos verpakken.
Gebruik geen inpakpapier, touw of gewoon plakband om uw zending te verpakken en dicht te tapen. Bij X2X doen we altijd een laatste check van uw zending.
Indien u zelf niet het juiste verpakkingsmateriaal hebt, neemt u dan contact met ons op.


Packaging of a shipment.
Here are some tips.
Do’s
Choose a box that matches the size and weight of the shipment. Use a double-cardboard box for your shipments. Remove old labels from the box.
Fill the empty space in the box to prevent the goods from sliding and damaging the box. Place an extra address label in the box. Tape the box tightly and don't forget the bottom of the box.
Don'ts
Do not use boxes that have been broken, damaged or wet. Does not make the box too heavy. Do not pack fragile or breakable goods with other contents.
Do not use wrapping paper, string, or cellophane tape to wrap and tape your shipment. At X2X we always do a final check of your shipment
If you do not have the correct packaging material yourself, please contact us.

24-07-2020

Voor alle goederen, die naar landen buiten de EU worden verstuurd, bent u verplicht een handelsfactuur mee te sturen.

10-06-2020

Door de wereldwijde pandemie kunnen er geen beurzen en seminars plaatsvinden.

Dit betekent echter niet, dat u uw producten niet kunt tonen en uw demonstratie niet kunt geven.

X2X heeft met haar klanten een manier ontwikkeld, zodat u toch uw klanten kunt bereiken.

X2X stuurt uw producten voor uw online presentatie naar uw klant, waar ook ter wereld. Na de presentatie halen wij uw producten weer op of sturen ze naar uw volgende klant.

Neem met ons contact op, zodat wij samen met u, uw klanten toch kunnen blijven bereiken.

13-05-2020

X2X Worldwide Express heeft in de afgelopen onzekere periode gewoon alle goederen en documenten wereldwijd kunnen versturen en kunnen ophalen.

Wij hebben een geweldige bijdrage kunnen leveren aan het versturen van medische hulpmiddelen en Covid-19 test kits .

Voor alle bedrijven, die nu weer langzaam terugkeren naar hun kantoren, staan wij klaar om ze te ondersteunen met het versturen van hun internationale zendingen.

Wij staan voor u klaar!

In the recent uncertain period X2X Worldwide Express has been able to send all goods and documents worldwide.

We have been able to make a great contribution to sending medical devices and Covid-19 test kits.

For all companies that are slowly returning to their offices, we are ready to support them in sending their international shipments.

We are ready to help you!

12-05-2020

Bekijk hieronder het filmpje!!!

youtu.be/J5RxTUzUHI4

07-01-2020

November is alweer een week oud en voordat u het weet is het kerst.

15-11-2019

Online booking

Is vernieuwd. Vanaf 1 november gaan wij over naar een nieuw booking systeem.

Als u inlogt op online booking new, dan kunt u vanaf daar uw zendingen weer inboeken,

Als u nog geen nieuwe inloggevens heeft onvangen, neem dan contact met ons op.

Team X2X

04-11-2019

Hello Zuidas Nieuwe City app

17-10-2019

De tijd tikt bij de lanceerbasis in Omenako, op het platteland van Ghana. Via WhatsApp heeft een dokter in een ziekenhuis in de buurt net twee zakken bloed besteld. Emergency, noodgeval, verschijnt er op het scherm. Snel stopt Ghanees Arhin Felix een zak bloed in een rode doos. "We hebben een half uurtje om dit te bezorgen", zegt hij gehaast.

Dit is de nieuwste lanceerbasis van het Amerikaanse bedrijf Zipline op het Afrikaanse continent. De koeriersdienst gebruikt geen bestelbusjes om pakjes te bezorgen, maar drones. Het bedrijf opereerde al in Rwanda maar wil nu in Ghana een veel groter medisch drone-netwerk creëren. Iedere basis bestaat uit een grote gekoelde ruimte waar medicatie, vaccins en bloedproducten liggen opgeslagen en een loods met drones en een lanceerplatform.

Bekijk de reportage van Elles van Gelder:nos.nl/artikel/2291261-ghana-zet-drones-in-om-levensreddende-pakketjes-te-bezorgen.html

04-07-2019

Lithium battery transport latest updates


24-04-2019

Let op er kan vertraging ontstaan door as wolk baliwww.telegraaf.nl/vrij/2233936/luchthaven-bali-dicht-door-vulkaanas

29-06-2018

X2X Worldwide Express gaat uw zendingen in 100% biologisch afbreekbare verzendzakken versturen.

16-05-2018

Zendingen naar indonesie kunnen vetraging oplopen door vulkaan Merapi

11-05-2018

Airfreight Antonov

Mooi filmpje van antonov airfreighter in India

20-04-2018

Dat kwam in de zeventiende en achttiende eeuw per schip.Erg actueel was het nieuws van het thuisfront dan ook niet. Een schip deed al gauw een half jaar over een enkeltje Amsterdam- Nederlands Indië, Het huidige Indonesië. Overigens hoefde het nieuws niet per se met 1 schip te reizen. Brieven en mondelinge berichten werden ook wel doorgegeven in VOC havens als Kaapstad en de Canarische eilanden. Een nieuwtje kwam bijvoorbeeld aan in Kaapstad met een schip uit Holland. Terwijl dat verse voorraden inlaadde , kon het bericht al doorreizen met een schip dat net uitvoer naar Nederlands Indië.

Bron: https://www.quest.nl/

20-03-2018

Koerier

Een koerier is iemand die in opdracht berichten of kleine hoeveelheden goederen bezorgt. Voordat er een systeem van postbezorging bestond bezorgde hij brieven en pakketten. Het eerste gedocumenteerde gebruik van een georganiseerde koeriersdienst voor het versturen van brieven is in het Oude Egypte. In 2400 v.Chr. hadden de farao's koeriers in dienst voor het verspreiden van de regels en wetten in hun gebied. Dit had zijn oorsprong waarschijnlijk in een systeem van mondelinge overdracht, en zou dus gebaseerd kunnen zijn op een al bestaande infrastructuur.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Koerier

foto: prent koerier uit oude japan05-03-2018

Door het winters weer in europa kunnen uw internationale  koerier zendingen mogelijk vertraagd zijn.

Uiteraard doen we alles eraan om uw zendingen zo snel mogelijk op de plaats van bestemming te krijgen.

02-03-2018

Vol trots presenteren wij u ons nieuwe logo

Samen met ontwerp bureau JB design, is het nieuwe logo en daarmee de nieuwe huisstijl tot stand gekomen. Het is een fris en strak logo en onderstreept hiermee de manier van werken van X2X Worldwide Express; persoonlijk, duidelijk, transparant, verantwoord en snel.

Bovendien is in het logo ook te zien, dat X2X Worldwide Express uw partner is, voor het vervoer van wereldwijde koerierszendingen,mail en luchtvrachtzendingen. De oranje bol staat voor de wereld het werkterrein van X2X, zonder grenzen.

20-02-2018

Facebook gaat politieke advertenties tijdens Amerikaanse landelijke verkiezingen op herkomst verifiëren via de post.
Dat kondigde het bedrijf zaterdag aan, meldt Reuters.


Kopers van de advertenties krijgen een briefkaart opgestuurd met daarin een code, waarmee zij moeten verifiëren dat ze in de Verenigde Staten wonen. Zo wil het bedrijf tijdens verkiezingstijd beïnvloeding van buitenaf tegengaan.


De maatregel heeft enkel betrekking op advertenties op landelijk niveau die een verkiezingskandidaat noemen. Bij lokale verkiezingen of advertenties over een bepaalde kwestie is de aanvullende verificatie niet nodig, aldus Katie Harbath, Facebooks wereldwijde directeur van beleidskwesties. 


Aanklacht tegen Russen   


De aangekondigde maatregel van Facebook volgt kort nadat de Verenigde Staten officieel dertien Russen en drie Russische bedrijven aanklaagde wegens het willen beïnvloeden van de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016.


Een van die bedrijven is het Internet Research Agency, een bedrijf dat naar verluidt in opdracht van de Russische regering Facebook-advertenties inkocht en nepprofielen aanmaakte op het sociale netwerk. Facebook koppelde deze advertenties en profielen eerder al aan het Russische bedrijf.


Reactie Facebook


In een reactie op de officiële aanklacht van de VS stelt advertentiebaas Rob Goldman dat het beïnvloeden van de Amerikaanse verkiezingen niet het primaire doel was de Russische activiteit op het platform.


Daarbij merkt hij op dat de meerderheid van de ingekochte advertenties zijn getoond toen de verkiezingen al voorbij waren. Volgens Goldman zijn de advertenties met name bedoeld om verdeling te zaaien rondom politieke kwesties.

Door: NU.nlhttps://www.nu.nl/internet/5139302/facebook-gaat-verkiezingsadvertenties-in-vs-per-briefpost-verifieren.html19-02-2018

Amnesty International kiest voor X2X Worldwide Express voor het versturen van haar brieven wereldwijd.

X2X Worldwide Express ondersteunt dit jaar de Schrijfmarathon 2017 van Amnesty International. Amnesty verstuurt alle brieven van de 600 schrijfevenementen in Nederland via X2X Worldwide Express. Het grootste gedeelte gaat via ons internationale post systeem en de overige zendingen  via ons internationale expresse netwerk. X2X worldwide is zeer verheugd om mee te werken aan zo een belangrijk project voor de rechten van de mens. En wenst iedereen succes met de schrijf actie!

04-12-2017

De toekomstig president Donald Trump van de Verenigde Staten zegt dat geen enkele computer veilig is

02-01-2017

November is alweer een week oud en voordat u het weet is het kerst.

Ook dit jaar helpen wij u weer met het versturen van uw kerstgeschenken. Wij adviseren u ook op het gebied van verpakkingen, welke producten u mag versturen en de overkomsttijden. Zodat uw gewaardeerde klant zijn geschenk op tijd ontvangt.

Bel of mail ons voor informatie.

X2X Worldwide Express staat ook in de komende maanden persoonlijk voor u klaar!

+31(0) 20 6794359

info@x2xworldwide.com

09-11-2016

Vanaf 1 oktober heeft X2X Worldwide Express er een nieuwe 2e locatie direct gelegen aan de Zuidas in Amsterdam bij.

We hebben voor deze locatie gekozen i.v.m.de korte lijnen met onze klanten, die veelal op de Zuidas gevestigd zijn. Hierdoor kunnen we onze klanten sneller en zonder oponthoud nog beter bedienen.


07-10-2016

Mailing producten/jaarverslagen

U kunt uw mailingen en jaarverslagen wereldwijd met ons versturen . Vraag het bij ons aan en ontvang minimaal 10% op uw huidige tarief !!!!

08-01-2016

Gebeurtenissen Parijs

Door alle gebeurtenissen in Parijs zijn er verscherpte controles aan de grenzen, hierdoor kunnen uw zendingen richting Frankrijk mogelijk vertraging oplopen.

19-11-2015

Kerstpakketten/geschenken wereldwijd versturen

Vraag het op tijd bij ons aan, zodat wij u kunnen adviseren of uw zendingen wel geschikt zijn om wereldwijd verstuurd te mogen worden.

Er zijn namelijk landen die restricties hebben.

19-11-2015

Duitsland Next day voor 12 uur

Vanaf 1 oktober kunnen wij heel Duitsland voor 12:00 uur afleveren

05-10-2015

Heel Spanje nextday!!!!!!!

Vanaf 1 juli kunnen wij heel Spanje nextday afleveren.

Wilt u gebruik maken van deze service, neem dan contact met ons op!

30-06-2015