Blog and News

Blog and news

Help

Help Als office manager van een internationaal bedrijf komen er steeds nieuwe logistieke vragen op je af. Stuurde je vroeger gemakkelijk je zendingen naar de UK en dat is sinds de Brexit veranderd. Maar wat moet je doen? Heb je ineens veel zendingen te versturen, hoe maak ik die zendingen aan? Hoe regel ik een zending, die in het buitenland moet worden opgehaald? En wat komt daar allemaal bij kijken? Vaak komen dit soort vragen aan het einde van de dag en kunnen ze niet meer wachten.
Advies
Naast alle werkzaamheden die je al hebt, heb je vaak te weinig tijd om alles rustig uit te zoeken. Je kunt bij X2X meteen terecht met al je logistieke vragen. Onze logistieke specialisten staan klaar voor je. Je krijg meteen een advies. En als het mogelijk is meerdere oplossingen aangeboden.
Support
Wij ontzorgen je en nemen de taken over. Dus als je veel zendingen hebt, helpen wij je deze in te boeken .Heb je een invoice nodig voor je pakket buiten de EU, dan kunnen wij je hiermee helpen. Heb je ineens een groot logistiek project, wij ondersteunen je in dit project. Wij zijn je logistieke assistent voor hulp, advies en support.


Help (english version)

As an office manager of an international company, you’re facing new logistics questions constantly. It used to be easy to send your shipments to the UK, but since the Brexit it has changed drasticly. But what should you do? Do you have many shipments to be sent at the next moment, how do I create those shipments? How do I arrange a shipment to be picked up abroad? And what is involved? Often these kinds of questions come at the end of the day and they can't wait anymore.
Advice
In addition to all the work you already have, you often have too little time to sort this out. You can contact X2X immediately with all your logistical questions. Our logistics specialists are ready for you. You will immediately receive advice. And if possible, multiple solutions are offered.
Support
We relieve you and take over the tasks. So if you have a lot of shipments, we help you book them. If you need an invoice for your package outside the EU, we can make it for you. If you suddenly have a large logistics project, we support you in this project. We are your logistics assistant for help, advice and support.

09-02-2021